Tietosuoja- ja rekisteriseloste
Tämä on Sandra Photos, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 
Rekisterin ylläpitäjä (tietosuojavastaava) :
Sandra Varelius / Sandra Photos
Y-tunnus: 3410917-8

Yhteystiedot:
+358 452324272

Rekisterit:
Asiakasrekisteri
Markkinointirekisteri

Rekisteri koostuu kokonaisuudessaan, kuvien arkistoista, kuvaussopimuksista, laskuista, kuiteista ja sähköposteista.
Asiakkailta kerätään vain palveluun liittyvät tarpeelliset tiedot jotka asiakkaat luovuttavat heidän suostumuksellaan, eli henkilön koko nimi, sähköpostiosoite ja mahdollisesti puhelinnumero.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaaseen palvelua varten. 
Markkinointirekisteriä varten kerätään asiakkaan sähköpostiosoite asiakkaan erillisessä suostumuksella, ajankohtaista markkinointia varten. Asiakas voi perua suostumuksen milloin tahansa jolloin asiakkaan tiedot tuhotaan kyseisestä rekisteristä.
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
Rekisterissä olevat tiedot tuhotaan lain vaatimien säilytysaikojen mukaisesti.
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Yritys ei luovuta rekisteritietoja ulkopuolisille. Suomen lain mukaisesti voidaan luovuttaa henkilötietoja viranomaisille.
Back to Top